Asansör Yönetmeliği

Sepya Danışmanlık
Asansör Yönetmeliği

95/16 AT - 95/16 EC Asansör Yönetmeliği

Bu Yönetmeliğin amacı; insanların, insan ve yüklerin veya sadece yüklerin taşınmasında kullanılan asansörler ve bunlara ait güvenlik aksamlarının piyasaya arz edilmeden önce karşılamaları gereken temel sağlık ve güvenlik gereklerini belirlemektir.

Kapsam;

(1) Bu Yönetmelik;
a) Binalarda ve inşaatlarda sürekli olarak kullanılan asansörleri ve bu asansörlerde kullanılacak, bu Yönetmeliğin ekinde yer alan (Ek IV)'te listelenmiş olan güvenlik aksamlarını,
b) (Değişik: RG - 14/8/2009 / 27319) (1) Sabit raylar boyunca hareket etmese dahi, sabit bir mesafe boyunca hareket eden asansörleri, kapsar.

(2) (Değişik: RG - 14/8/2009 / 27319) (1) Bu Yönetmelik;
a) Hızı 0,15 m/s ve daha düşük olan kaldırma tertibatlarını,
b) İnşaat şantiyelerinde kullanılan asansörleri,
c) Demir yolu hattında halatla çekilen vagonlar dahil, kablolu taşıma sistemlerini,
ç) Askeri veya polis amaçları için özel olarak tasarımlanan ve inşa edilen asansörleri,
d) Üzerinden iş yapılabilen kaldırma tertibatları,
e) Maden ocağı asansörünü,
f) Sanatsal icraat sırasında sanatçıların kaldırılmasına yönelik kaldırma tertibatları,
g) Taşıt araçlarına monte edilmiş kaldırma tertibatlarını,
ğ) Makinalara bağlı olan ve makina üzerindeki bakım ve muayene noktaları dahil olmak üzere, sadece çalışma istasyonlarına erişim amacıyla tasarlanan kaldırma tertibatlarını,
h) Dişli rayda çalışan trenleri,
i) Yürüyen merdivenler ve mekanik yürüyüş bantlarını, kapsamaz.

 SEPYA