Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi

Sepya Danışmanlık
Çevre Yönetim Sistemi

Bilgi, bir kuruluşun başarısı ve büyümesi için gerekli anahtardır. Belgelendirilmiş bir Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi; müşterilerinize, bilgilerinizin - kağıt üzerinde, elektronik ortamda, veya çalışanlarınızın beyinlerinde - uygun olarak korunduğunu kanıtlar.
Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi; bilgi güvenliği çabalarınızı odaklamanıza ve bilgilerinizi korumanıza yardımcı olduğu gibi, kritik güvenlik risklerini belirleyip onları en aza indirmenizi de sağlar.

Kredilendirilebilirlik, güven ve itimat

Müşterileriniz, onların bilgilerini güvende tutacağınız konusundaki taahhüdünüzden dolayı güven hissedebileceklerdir. ISO/IEC 27001:2005 belgelesi rakiplerinizin bir adım önüne geçmenizi sağlayacaktır.

Masraftan Tasarruf

Tek bir bilgi güvenlik ihlalinin çıkaracağı masraf çok büyük olabilir. Belgelendirme işlemi maruz kalacağınız bu tür masrafları azaltır ve bu da iş dalınızdaki yatırımcılar ve hissedarlarınız için önemlidir.

Yasal Uygunluk

Belgelendirme işlemi, ilgili geçerli tüm kanun ve tüzüklere uygunluğunuzu yetkili makamlara kanıtlamanıza yardımcı olur. (örneğin, US HIPAA, the Privacy Act of 1974, the Computer Security Act of 1987, the National Infrastructure Act of 1996, the Gramm-Leach-Bliley Act of 1999, the Government Information Security Reform Act of 2001).

Taahhüt

Belgelendirme işlemi, organizasyonun tüm aşamalarında taahhüt/bağlılığın sağlanması ve kanıtlanmasında yardımcı olur. Operasyonel Seviye Risk Yönetimi Kuruluş genelinde, bilgi sistemleri ve zayıflıklarının nasıl korunacağı konusundaki farkındalıksağlar. Ayrıca donanım ve veriye daha güvenilir erişim sağlanır.

Çalışanlar

Çalışanların kuruluş içerisindeki sorumlulukları ve bilgi güvenliği konularındaki bilinçlerinin artmasını sağlar.

Sürekli İyileşme

Düzenli olarak gerçekleştirilen tetkiklerimiz yönetim sistemleri ve süreçlerinizin izlemenize ve iyileştirmenize yardımcı olur

 SEPYA