Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Eğitimleri

Sepya Danışmanlık
Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Eğitimleri

ISO/IEC 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Gereklilikler Eğitimi

Bilgi güvenliği, hem kuruluşunuz için hem de müşterileriniz, iş ortaklarınız gibi birlikte çalıştığınız kurumlar için çok büyük önem taşır. Bu eğitimde Uluslararası Bilgi Güvenliği Yönetimi Standardı (ISO 27001), işinizi ilgilendirebilecek tüm konularda derinlemesine inceleyen, bir günlük kapsamlı bir eğitimle anlatılmaktadır.
Katılımcılar eğitimi tamamladığında aşağıdaki hususlar hakkında bilgi edinirler;
Bilgi güvenliğinin ne anlama geldiği,
Standardın amacı,
Güvenlik amaçları ve kontrollerin yönetimi,
En kritik kontrollerin önemi,
Bir kuruluşta ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi'ni uygulamanın etkileri,
ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi belgelendirmesi ve ticari etkiler,
Yasalara karşı uyumsuzluklara yönelik cezalar.

ISO/IEC 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Uygulama Eğitimi

Son zamanlarda görülen üst düzey bilgi güvenliği ihlalleri, bunların sonucunda yaşananlar ve bilginin değeri, kuruluşların bilgilerini korumaya yönelik giderek artan ihtiyacı gündeme getirmiştir. Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi (BGYS), kişileri, süreçleri ve Bilgi Yönetimi Güvenlik Sistemlerini kapsayan, kuruluşun hassas yapıdaki bilgilerinin güvenliğinin yönetimini sağlayan, kontrollü bir yaklaşımdır.
Bu eğitimin amacı, katılımcılara, ISO 27002 şartlarına uygun ve ISO 27001’in sertifikasyon kriterlerini karşılayan bir BGYS uygulaması için gerekli bilgi ve becerileri kazandırmaktır.

ISO/IEC 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi İç Tetkikçi Eğitimi

ISO 27001 Bilgi Güvenliği İç Tetkikçi Eğitimi, tetkiklerin planlanmasında, uygulanmasında ve raporlanmasında kuruluşlara yön göstermektedir. Bilgi güvenliği, bir kuruluşun müşterilerine ürün ve hizmet sunmasını etkileyebilecek önemli bir iş süreci olarak tanınmaktadır. Doğru ve etkin bir biçimde yönetilmediği taktirde, kazancı doğrudan etkileyebilmektedir.
Bir kuruluşun, bilgi güvenliğini tüm yönleriyle değerlendirebilmek için gerekli uzmanlık seviyesindeki pratik bilgi ve beceriler, öğrenilebilir ve kazanılabilir yeteneklerdir.
Bu iki günlük eğitim, tetkik sürecinin tüm yönlerini katılımcılara aktarmaktadır.

ISO/IEC 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Baş Tetkikçi Eğitimi (IRCA Onaylı A17287)

Tetkik, tüm yönetim sistemlerinin başarısı için kritiktir. Bu nedenle, ağır sorumlulukları, zorlu engelleri ve karmaşık problemleri beraberinde taşır. Bu 5 günlük yoğunlaştırılmış eğitim, BGYS tetkikçilerini bir Tetkik Planını yönetmek, planlamak, idare etmek ve uygulamak üzere yetiştirmektedir. Ayrıca katılımcıları, belgelendirme için çalışan kişilere pratik yardım ve bilgiler verebilmeleri için yetkilendirir ve 2.taraf tetkiklerin (tedarikçi ve taşeronlar) yürütülmesi için gerekli bilgi ve becerileri sağlar.

 SEPYA