Çevre Yönetim Sistemi

Sepya Danışmanlık
Çevre Yönetim Sistemi

Sürdürülebilir gelişmenin farkındalığının artması, çevresel bakımdan güvenirliliği olan firmalar için ulusal ve uluslararası pazarda keskin rekabet sağlar. Belgelendirilmiş bir çevre yönetim sistemi işinizde aktif adımlar atarak sorumluluklarınızı yerine getirdiğinizi kanıtlar. Çevre yönetmelikleri giderek katılaşmakta ve dolayısıyla kanunun gücü de artmaktadır. Müşteriler ve hissedarlar işlerinde çevresel etkileri eksilttiklerini , ne yaptıklarını ve nasıl geliştiklerini göstermek istemektedirler.Bir Çevre Yönetim Sistemi organizasyonunuzun en önemli çevre boyutlarını, emisyon, atık bertarafı, doğal kaynak kullanımı ve enerji kullanımı, kontrol altında tutmasına ve başarıyla yönetmesine yardımcı olur. Kilit süreçlerinizi kontrol altına almak sizin zayıf, güçlü yönlerinizi ve gelişme olanaklarınızı tanımlamanızı gerektirir.

ISO 14001 Belgelendirmesinin Faydaları:

Yasal ve tüzüksel uygunluğu karşıladığınızı ve karşılayacağınızın teminatı verir
Düzenleyici organlar tarafından gerçekleştirilen az sayıda potensiyel gözetim denetimi sağlar
İş ortaklarınıza düzenleyici organlara ve topluma çevresel sorumlu olduğunuzu gösterir
Potensiyel süreç gelişirmeleri aracılığıyla artan kar sağlar -Çevresel yükümlülüğünüzü azaltır
İndirgenmiş sigorta oranları sebebiyle maliyet azalır.
Organizasyonunun çevre lideri olarak konumlandırılması ve müşterilerinizden, hissedarlar ve diğer ilgili taraflardan gelen çevresel sorular için bir çerçeve sağlar.

 SEPYA