Çevre Yönetim Sistemi Eğitimleri

Sepya Danışmanlık
Çevre Yönetim Sistemi Eğitimleri

ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Baş Tetkikçi Eğitimi (IRCA Onaylı A17903)

5 gün süren eğitimimiz ÇYS ile uyumlu uluslararası uygulama tekniklerini ve tetkik yöntemlerini öğrenmenizi sağlar. Mevcut tetkik tecrübenizi ISO 14001:2015'e taşıyan eğitimimiz son değişiklikler hakkında bilgilerinizi pekiştirecek ve işinizde sürekli iyileştirmeye katkı sağlayacaktır. Etkili bir ÇYS tetkiki uygulamak için ISO 14001:2015 standardı ile ISO 19011 yönetim sistemi tetkik rehberi size yol gösterecektir. Adım adım yaklaşımını kullanarak tetkik sürecinin başından tetkiki takibe kadar gerekli donanıma sahip olacaksınız. Bu eğitim ISO 14001:2015 ÇYS tetkikinin amacını ve 3. taraf belgelendirmenin faydasını kavramanızı sağlar. Özetle ISO 14001:2015 Baş tetkikçi eğitimiyle kuruluşunuzun tamamında performansınızı etkileyecek ve ÇYS tetkikinizi gerçekleştirmek adına planlama ve takip etme tecrübesini de kazanacaksınız.

ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Gereklilikler Eğitimi

Çevre yönetimi artık ahlaki bir seçim değil, bir gerekliliktir. Sürdürülebilir modelin faydalarının farkında olan kuruluşlar, değişen çevresel koşullar içinde gelişmek için en iyi şekilde konumlandırılmıştır. ISO 14001:2015 ÇYS sürdürülebilir büyüme , yeniliğe teşvik etme ve yeni pazarlara erişim konusunda size yardımcı olur.
Bu eğitim ile, etkili çevre yönetim sistemi yapısının ve gerekliliklerinin tanımlanması ve bunun sizin için ne anlam ifade ettiğini anlayabileceksiniz. ISO 14001:2015’in tarihçesi ve gelişimi, anahtar terimler, tanımlar ve ISO tarafından standartlaştırılmış yüksek seviye yapı hakkında detaylı bir anlayış kazanabileceksiniz. Kuruluşunuz içerisinde var olan süreçler için standardın ana kavramlarını ve prensiplerini yorumlamayı ve uygulamayı öğreneceksiniz.

ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Uygulama Eğitimi

Kuruluşlar, operasyonlarının, ürünlerinin ve hizmetlerinin çevresel etkileri konusunda daha bilinçli hale geldiler. Uluslararası bilinirliği olan Çevre Yönetim Sistemi ile, uzun dönem karlılığınızı artırma size gelecekteki sürekliliği sağlamanız açısından faydalı olacaktır. ISO 14001:2015’e dayalı bir çerçeve uygulamak, kuruluşunuzun çevresel etkilerini azaltma ve operasyon verimliliğini arttırma imkanı verir.
Kuruluşunuzun şu anki pozisyonunun tetkik edilmesi ve ISO 14001:2015 gerekliliklerinin uygulanması için, temel çizgisinin gözden geçirilmesine yönelik yetenekleri kazanmanıza yardımcı olur. Adım-adım yaklaşımını kullanarak , uygulama planını nasıl geliştireceğinizi, gerekli dokümanları nasıl oluşturacağınızı , ÇYS’ nizin izlenmesi ve sürekli kalite iyileştirmeye ulaşmanın nasıl yapılacağını öğreneceksiniz.

ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi İç Tetkikçi Eğitimi

Etkili bir ÇYS tetkiki müşteri sorunlarını karşılamak ve faydaların farkına varılması için gerçek bir çerçeve sağlar. Örneğin; çevre koruma, kaynak koruma, gelişmiş enerji verimliliği. Uluslararası tanınırlığı olan ISO 14001:2015 ile tetkik becerilerinizi en iyi hale getirilmesi ve iç tetkik yeteneklerinizin arttırılması, planlamada ve etkili bir tetkik yapmanın da yanı sıra gerektiğinde raporlama ve düzeltici faaliyet almada güven kazanılması sağlanır. Bu eğitim ISO 14001:2015’e dayalı proseslerin uygunluğunun ve uygulamasının değerlendirilmesi ve raporlanması için gerekli becerileri geliştirir. Tetkikin başlatılması, tetkik faaliyetlerinin hazırlanması ve yürütülmesi ,tetkik raporlarının derlenmesi ve dağıtılması ve takip faaliyetlerinin tamamlanmasının nasıl yapılacağını öğreneceksiniz

ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Baş Tetkikçi Eğitimi (IRCA Onaylı A17903)

5 gün süren eğitimimiz ÇYS ile uyumlu uluslararası uygulama tekniklerini ve tetkik yöntemlerini öğrenmenizi sağlar. Mevcut tetkik tecrübenizi ISO 14001:2015'e taşıyan eğitimimiz son değişiklikler hakkında bilgilerinizi pekiştirecek ve işinizde sürekli iyileştirmeye katkı sağlayacaktır.
Etkili bir ÇYS tetkiki uygulamak için ISO 14001:2015 standardı ile ISO 19011 yönetim sistemi tetkik rehberi size yol gösterecektir. Adım adım yaklaşımını kullanarak tetkik sürecinin başından tetkiki takibe kadar gerekli donanıma sahip olacaksınız.
Bu eğitim ISO 14001:2015 ÇYS tetkikinin amacını ve 3. taraf belgelendirmenin faydasını kavramanızı sağlar. Özetle ISO 14001:2015 Baş tetkikçi eğitimiyle kuruluşunuzun tamamında performansınızı etkileyecek ve ÇYS tetkikinizi gerçekleştirmek adına planlama ve takip etme tecrübesini de kazanacaksınız.

 SEPYA