Enerji Yönetim Sistemi Eğitimleri

Sepya Danışmanlık
Enerji Yönetim Sistemi Eğitimleri

ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi Gereklilikler Eğitimi

Bu bir günlük eğitim, ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi standardına bağlı olarak, bir enerji yönetim sistemi kullanmanın, gereksinimleri ve faydaları hakkındaki kavramlara genel bir bakış sağlamaktadır. Alanında deneyimli eğitmenlerimiz, ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi gerekliliklerinin altını çizerek, enerji etkinliğinin artması, hedeflere ulaşmakta yardımcı olması ve enerji maliyetlerinin azaltılması için, prosedürlerin, politikaların nasıl geliştirileceğini ve sistematik olarak nasıl yönetileceğini anlatacaklardır. Ayrıca, bu eğitim ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi ile diğer ISO 14001 gibi standartların entegre edilmesindeki değeri de vurgulayacaktır.

ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi Uygulama Eğitimi

Bu iki günlük eğitim, ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi’nin (ENYS) adım adım nasıl uygulanacağı konusunda yol gösterecektir. Bu eğitim, organizasyonların enerji performansı, enerji verimliliğini artırmak için gerekli sistemleri ve süreçleri kurması ve enerji tüketimi ve maliyetlerini azaltması için gerekli olanakları sağlar. Deneyimli eğitmenler adım adım, standardın gerekliliklerini, uygulama perspektifinde gözden geçirecektir.
Eğitim içerisinde aşağıdaki konularda yol gösterilecektir;
Gerekli dökümanların oluşturulması,
Enerji Yönetim Sisteminin izlenmesi,
Enerji performansında sürekli iyileştirmenin başarılması,
Çalışma notları ve eve götürülebilen araçlar, organizasyonunuzun proseslerini uygulama sırasında başvurabileceği etkin bir öğrenme yöntemi olacaktır. Bu eğitimde aynı zamanda ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi ile diğer ISO 140001 gibi standartların entegre edilebilirliği konusunda bilgi verilecektir.

ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi İç Tetkikçi Eğitimi

Bu iki günlük eğitim boyunca, ISO 50001:2011 ve ISO 19011:2002 standartlarını temel alan bir enerji yönetim sistemi iç tetkikinin esasları konusunda eğitileceksiniz. Tartışmalar ve uygulamalı alıştımalar ile hem standardın temellerini, hem de bir iç tetkikin nasıl planlanacağını, gerçekleştirileceğini ve raporlanacağını öğreneceksiniz. Eğitim katılımcıları, kuruluşlarında uyguladıkları enerji yönetim sisteminin etkinliğini gözden geçirmek için gerekli pratik tetkik bilgilerini kazanacaklardır. Bu eğitim ayrıca ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi tetkiklerinin ISO 14001 gibi diğer yönetim sistemleri ile nasıl entegre edileceğini de ele alacaktır.

ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi Baş Tetkikçi Eğitimi (IRCA Onaylı A17583)

ISO 50001:2011 Baş Tetkikçi Eğitimi; ISO 50001:2011 ve ISO 19011:2002 şartlarına uygun olarak etkin enerji yönetim sistemi (ENYS) tetkikleri yapmanız ve yönetmeniz için gerekli becerileri sağlar. Eğitimde, bir ENYS’nin bağımsız tetkiki ile ilgili prensipleri ve uygulamaları açıklanır ve katılımcılara bir tetkik programının yönetilmesinden tetkik sonuçlarının raporlanmasına kadar tüm tetkik süreci anlatılır. Eğitim süresince, sınıf anlatımları, uygulamalı canlandırmalar, grup çalışmaları ve tartışmalardan oluşan dengeli bir programla, gerekli tetkik becerilerini kazanacaksınız. Buna ek olarak, eğitim sırasında ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi standardının ISO 14001 gibi diğer yönetim sistemleriyle entegrasyonu da tartışılacaktır.

 SEPYA