Gaz Yakan Cihazlar Yönetmeliği

Sepya Danışmanlık
Gaz Yakan Cihazlar Yönetmeliği

2009/142 AT- 2009/142 EC Gaz Yakan Cihazları Yönetmeliği
Bu Yönetmeliğin amacı, gaz yakan cihazların ve donanımların normal olarak kullanıldığında insanların, evcil hayvanların ve eşyaların güvenliğini tehlikeye atmayacak şekilde piyasaya arz edilmesini ve/veya hizmete alınmasını sağlamaktır.
(1) Bu Yönetmelik, bu Yönetmelikte tanımlanan cihazları ve donanımları kapsar.
(2) Endüstriyel tesislerde gerçekleştirilen endüstriyel işlemlerde kullanılmak üzere özel olarak tasarımlanan cihazlar bu Yönetmeliğin kapsamı dışındadır.
Ek 3'te gösterilen CE Uygunluk İşareti ve kayıtlar, bu Yönetmelik ile 15/11/2001 tarihli ve 2001/3530 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan CE Uygunluk İşaretinin Ürüne İliştirilmesine ve Kullanılmasına Dair Yönetmelik hükümlerine göre, cihazın üzerine veya cihazda bulunan bilgi plakasına kolayca görülebilir, okunabilir ve silinmez bir şekilde iliştirilir. Söz konusu bilgi plakası yeniden kullanılamayacak şekilde tasarlanır.
(2) Cihaza, CE uygunluk işaretinin şekli ve anlamı konusunda üçüncü kişileri yanıltacak başka işaretler iliştirilmez. Başka düzenleme ve standartlara uygunluğu gösteren işaretler, CE uygunluk işaretinin görünebilirliğini ve okunabilirliğini engellemeyecek şekilde cihaza veya bilgi plakasına iliştirilebilir.
(3) Cihazın CE uygunluk işareti iliştirilmesini öngören başka mevzuata da tâbi olması durumunda, CE uygunluk işareti cihazın söz konusu diğer mevzuat hükümlerine de uygun olduğunu gösterir. Bununla birlikte, bu mevzuatın bir veya birkaçının, bir geçiş dönemi öngördüğü ve bu dönem içinde imalatçıya uygulama konusunda bir seçme hakkı tanıdığı durumlarda, CE uygunluk işareti cihazın sadece imalatçının uygulamayı seçtiği mevzuat hükümlerine uygunluğunu gösterir. Bu durumda, uygulanan mevzuatın ilgili hükümleri ve diğer bilgiler cihazın beraberinde bulunan belge, uyarı, kullanma kılavuzu veya bilgi plakasında verilir.

 SEPYA