Kosgeb Genel Destek Programı

Sepya Danışmanlık
Kosgeb Genel Destek Programı

PROGRAMIN AMACI

-Proje hazırlama kapasitesi düşük KOBİ’lerin de mevcut KOSGEB desteklerinden faydalanması

-KOBİ’lerin kaliteli ve verimli mal/hizmet üretmelerinin sağlanması,

-KOBİ’lerin rekabet güçlerini ve düzeylerini yükseltmek amacıyla genel işletme geliştirme faaliyetlerinin teşvik edilmesi,

-KOBİ’lerin yurt içi ve yurt dışı pazar paylarını artırmak amacıyla tanıtım ve pazarlama faaliyetlerinin geliştirilmesi,

amacıyla işletmelerin desteklenmesidir.

Kosgeb Genel Destek Programı

 SEPYA