İmalat Yeterlilik Belgesi

Sepya Danışmanlık
İmalat Yeterlilik Belgesi

İmalat Yeterlilik Belgesi Tanziminde Amaç Nedir?

6948 sayılı Sanayi Sicil Kanununun 1. maddesi kapsamında değerlendirilen sanayi işletmelerine ve devamlı ve seri halinde tamirat yapan işletmeler ile elektrik veya diğer enerji üreten santraller, gemi inşaatı gibi büyük inşaat yerlerine verilen ve işletmenin üretim faaliyetine başladığı tarihten itibaren 2(iki) ay içinde alınması zorunlu olan bir belgedir.


İmalat Yeterlilik Belgesi Başvuru Evrakları Hangileridir?

Dilekçe
Kapasite Raporu

İmalat Yeterlilik Belgesi Tanzim İşlemleri Nasıl Yürütülür?

Talep sahibi dilekçeyle başvurur. Oda Meclisi tarafından belirlenen tarifeye göre hizmet ücreti Oda veznesine yatırtılır. Oda raportörü tarafından işletmeye ait kapasite raporu incelenir. İmalat Yeterlilik Belgesi hazırlanır. Genel Sekreter tarafından imzalanıp mühürlendikten sonra Belgenin bir nüshası talep sahibine verilir. Bir nüshası da ilgili dosyasında saklanır.

 SEPYA