İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Eğitimleri

Sepya Danışmanlık
İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Eğitimleri

OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Gereklilikler Eğitimi

Hiçbir kuruluş, iş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili yasal yükümlülüklerini göz ardı edemez, bu sebeple iş sağlığı ve güvenliği konusunda bilinçlenmeye ihtiyaç vardır.
Bu 1 günlük eğitim, katılımcıların başarılı bir iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemini geliştirebilmelerine yardımcı olur ve standart hakkında detaylı bilgi verir.

OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Uygulama Eğitimi

İş sağlığı ve güvenliği (İS&G) mevzuat şartlarına uygun ve maliyet etkin bir yönetim sisteminin geliştirilmesi kuruluşlara önemli ölçüde katma değer sağlayacaktır.
Bu 2 günlük eğitim, katılımcılara OHSAS 18001’e göre yönetim sistemlerini nasıl geliştireceklerini ve koruyacaklarını çeşitli uygulamalarla destekleyerek göstermektedir .

OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi İç Tetkikçi Eğitimi

Bu eğitimin temel amacı, kuruluş içi İS&G tetkikçilerine, İS&G şartları ile ilgili olarak ulusal ve uluslararası düzeyde kabul görmüş standartlara ve düzenlemelere uygunluğun teyid edilmesine yönelik, tetkik prensiplerini ve uygulamalarını anlatmaktır.

OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Tetkikçi/Baş Tetkikçi Eğitimi (IRCA Kayıtlı A17036)

OHSAS 18001 Baş tetkikçi eğitimi, etkili bir iş sağlığı ve güvenliği yönetim sisteminin sürekli iyileştirilmesi amacı ile iş süreçlerini denetlemek ile sorumlu olan personelin, gerekli becerilerini geliştirmek için tasarlanmıştır. Bu eğitimde tetkikçilere, OHSAS 18001 standardının prensiplerine ve kriterlerine göre nasıl tetkik yapabilecekleri aşamaları ile anlatılmaktadır. Katılımcılar iki şekilde değerlendirilecektir;
1. Yazılı bir sınav,
2. Katılımcının eğitim performansının sürekli değerlendirilmesi

 SEPYA