İş Sürekliliği Yönetim Sistemi Eğitimleri

Sepya Danışmanlık
İş Sürekliliği Yönetim Sistemi Eğitimleri

ISO 22301 İş Sürekliliği Yönetim Sistemi Gereklilikler Eğitimi

Kuruluşlar doğal felaket, hava olayları, IT sorunları, Endüstriyel hareketler, personel sağlık durumu gibi beklenmeyen kesintilerle baş edemedikleri için genellikle müşteri ve itibar kaybederler. Sizin kuruluşunuz bu tür zorluklara karşı ne kadar hazır?
ISO 22301 bazlı bir İş Sürekliliği Yönetim Sistemi, kuruluşunuza potansiyel tehditleri tanımlayabilecek, etkilerini değerlendirebilecek ve kesintileri asgari seviyeye indirecek bir uluslararası anlayış sunar.
Deneyimli eğitmenlerimiz tarafından yönetilen bu eğitimde, İş Sürekliliğinin temel konseptlerini anlayacak, İş Sürekliliği Yönetim Sisteminin yararlarını açıklayabilecek ve ISO 22301 İş Sürekliliği Yönetim Sistemi gereksinimlerini öğreneceksiniz.

ISO 22301 İş Sürekliliği Yönetim Sistemi Uygulama Eğitimi

Verimli bir iş sürekliliği yönetim sistemine sahip olan kuruluşlar, işlerinin sürekliliğini kesintiye uğratan olumsuz durumlarda hem müşterilerini elde tutma, hem de itibarını koruma konusunda her zaman rakiplerinden bir adım önde olurlar. Başarının birinci adımı iş sürekliliği yönetim sistemini kuruluş içinde etkin ve verimli bir şekilde uygulamaktır.
Ancak bu konuda önemli soru şudur: ISO 22301 İş Sürekliliği yönetim sistemini kurmayı ne zaman ve nasıl planlamaktasınız?
İşte bu eğitimde ISO 22301 konusunda uzman eğitmenlerimiz, iş sürekliliği yönetim sisteminin uygulama aşamalarını size adım adım örnek alıştırmalarla anlatacaktır. Uygulama adımlarını öğrenmenin yanı sıra, bu yönetim sistemine neden gereksinim duyulduğunu da uzman bir bakış açısıyla edineceksiniz.

ISO 22301 İş Sürekliliği Yönetim Sistemi İç Tetkikçi Eğitimi

Etkili bir İş Sürekliliği Yönetim Sistemine sahip bir kuruluş, beklenmeyen kesintilerle karşılaştığında, sadece müşterilerini tutma ve itibarını koruma konusunda yarar sağlamaz, ayrıca benzer zorluklara karşı rakipleri karşısında kendini geliştirir.
Bu tarz durumlarda İş Sürekliliği Yönetim Sisteminin önemi ortaya çıkar. Sürekli gelişime dayanan temelleri ile, iç tetkik süreci, kuruluşunuza kriz durumlarına karşı güçlü bir hazırlık anlayışı sunar. İç tetkikler ayrıca bağımsız denetimlere yardımcı olur. Dolayısıyla, iç denetiminiz ne kadar iyi olursa, İş Sürekliliği Yönetim Sisteminiz de o kadar iyi olur. Yüksek kalitede bir iç denetime ne kadar hazırsınız? Bu eğitim esnasında, bir iç tetkiki başarıyla tamamlayabilecek kadar yetenek ve bilginizi geliştireceksiniz. Pratik uygulamalarla beraber, grup aktiviteleri ile hem tetkik deneyimi yaşayacak, hem de ISO 22301 İş Sürekliliği Yönetim Sistemi gereksinimlerini öğreneceksiniz.

ISO 22301 İş Sürekliliği Yönetim Sistemi Baş Tetkikçi Eğitimi (IRCA Onaylı A17456)

Müşteriler kuruluşlardan beklenmedik olaylara karşı planlı ve hazırlıklı olmalarını beklemektedirler. ISO 22301 İş Sürekliliği Yönetim Sistemi'ne dayanan etkili bir İş Sürekliliği Yönetim Sistemi ile, kuruluşlar beklenmedik olaylara karşı esneklik ve operasyona devam edilmesini sağlayacak kabiliyeti yaratabilirler. Bu da, özellikle İSYS’nin etkinliği bağımsız olarak doğrulandığı ve sertifikalandırıldığında, müşteri güvenini artırır.
İSYS’nin tam potansiyelini ortaya koyabilmek için, kuruluşunuz ayrıntılı tetkikler yaparak kriz durumlarında dayanıklı ve uygulanabilir olmaya devam ettiğini garanti altına almalıdır. Ayrıca bağımsız tetkikler ve nasıl yürütüldükleri hakkında daha fazla bilgiye sahip olmak isteyebilirsiniz. Bir tetkiki yönetebilir misiniz?
Bu eğitim, bağımsız tetkik prensipleri ve uygulamaları üzerinde durarak, bir İSYS tetkikini yönetmek için gerekli olan bilgi ve becerilerinizi geliştirecektir. Uzman bir eğitmen tarafından yönetilen uygulamalı alıştırmalar, grup çalışmaları ve sınıf tartışmaları kullanılarak, planlama aşamasından sonuçların raporlanması aşamasına kadar tüm tetkik prosesi boyunca size kılavuzluk edecek bilgiler verilecektir.

 SEPYA