Kalite Yönetim Sistemi Eğitimleri

Sepya Danışmanlık
Kalite Yönetim Sistemi Eğitimleri

ISO 9001:2015 Üst Düzey Yöneticileri Bilgilendirme Eğitimi

Bir lider olarak, kuruluşunuzdaki Kalite Yönetim Sistemi (KYS) ’nin başarısı için desteğiniz ve onayınız çok önemlidir. Bu uygulamalı oturumlar, etkin bir KYS’nin faydalarını ve ISO 9001:2015’in ana gerekliliklerini sizlere anlatmak üzere tasarlanmıştır. Bu yol ile, kişisel sorumluluklarınız ve aynı zamanda kuruluşunuzun yükümlülüklerini daha iyi anlayabileceksiniz. Bu bilgilendirme sonrasında, ana liderlik faaliyetlerinizi uygulayabilecek aksiyon planlarınızı oluşturabileceksiniz.

ISO 9001:2015 Geçiş Eğitimi

ISO 9001:2008 standardını biliyor ve ISO 9001:2015 revizyonunu mu öğrenmek istiyorsunuz? Bu 1 günlük eğitim, ISO 9001:2008 ile ISO 9001:2015 arasındaki değişiklikleri keşfetmek ve yönetim sistemi standartları için oluşturulan, yeni yüksek seviye yapıyı açıklamak amacıyla tasarlanmıştır. Bu eğitime katılarak mevcut Kalite Yönetim Sisteminizdeki boşlukları bulabilir ve yeni standarda geçişinizi planlamaya başlayabilirsiniz.

ISO 9001:2015 Uygulamadaki Değişiklikler Eğitimi

Bir kalite yönetim sistemi (KYS)’nin ISO 9001:2015’e geçişi ile mi ilgileniyorsunuz? Eğer öyle ise, bu eğitim sizin için 1 gününde “ISO 9001:2015 Geçiş” eğitimini, diğer gününde ise uygulama faaliyetlerini içerecek şekilde tasarlanmıştır. Sadece ISO 9001:2008 ile ISO 9001:2015 arasındaki farlılıkları öğrenmekle kalmayıp, ISO 9001:2015’I etkili bir şekilde ele alabilecek kanıtlanmış yolları keşfedebileceksiniz.

ISO 9001:2015 Tetkikçi Geçiş Egitimi (IRCA Onaylı A17863)

ISO 9001:2015 kalite yönetim sistemi (KYS) tetkik etmek ve bu konuda uzmanlığını geliştirmek isteyen, halihazırda ISO 9001:2008 Iç tetkikçisi veya Baş Tetkikçisi misiniz? Bu eğitim, mevcut tetkikçiler için geçerli olup, 1 gününde “ISO 9001:2015 Geçişi” ni ve ilave olarak diğer günde tetkik etme faaliyetlerini içerir. Yani, sadece ISO 9001:2008 ile ISO 9001:2015 arasındaki farklılıkları öğrenmekle kalmayıp, ISO 9001:2015 tetkik becerilerinizi oluşturmak üzere pratik kazanabileceksiniz.

ISO 9001:2015’e Derinlemesine Bakış Eğitimi

Kalite Yönetim Sistemi’nizden en iyi verimi alabilmek için, ISO 9001:2015’in 4 kritik alanını derinlemesine anlamalısınız. ISO 9001:2015 Geçiş, uygulama veya tetkikçi eğitimerine katılmış olsanız da, bu detaylı 2 günlük eğitim şu konuları kapsamaktadır: Proses Yaklaşımı, Risk bazlı Düşünme, Dış hükümler ve Liderlik gibi konuları kuruluşunuzun başarıya ulaşması için kullanabilisiniz.

ISO 9001:2015 Tetkikçi Geçiş Egitimi

ISO 9001:2015 kalite yönetim sistemi (KYS) tetkik etmek ve bu konuda uzmanlığını geliştirmek isteyen, halihazırda ISO 9001:2008 Iç tetkikçisi veya Baş Tetkikçisi misiniz? Bu eğitim, mevcut tetkikçiler için geçerli olup, 1 gününde “ISO 9001:2015 Geçişi” ni ve ilave olarak diğer günde tetkik etme faaliyetlerini içerir. Yani, sadece ISO 9001:2008 ile ISO 9001:2015 arasındaki farklılıkları öğrenmekle kalmayıp, ISO 9001:2015 tetkik becerilerinizi oluşturmak üzere pratik kazanabileceksiniz.

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Gereklilikler Eğitimi

Günümüzün tempolu koşullarında, müşteriler fazla talepkardır ve rekabet yoğundur. Hayatta kalmak ve uzun vadeli başarı için kaliteli ürün ve hizmetlerin teslim alınması her şeyden daha önemlidir . Uluslararası tanınırlığı olan Kalite Yönetim Sistemi (KYS)’ne sahip olmak size kurumsal performansın geliştirilmesi, müşteri memnuniyetinin arttırılması ve rekabet üstünlüğü kazanılması konusunda imkan verir.
Bu eğitimde, etkili KYS Yapısı ve gereklilikleri tanımlanır ve bunun sizin için ne anlam ifade ettiği aktarılır. ISO 9001:2015’in tarihçesi ve gelişimi, anahtar terimler, tanımlar ve ISO tarafından standartlaştırılmış yüksek seviye yapı hakkında detaylı bir anlayış kazanılması sağlanır. Kuruluşunuz içerisinde var olan süreçler için standardın ana kavramlarını ve prensiplerini yorumlamayı ve uygulamayı öğrenirsiniz.

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Uygulama Eğitimi

İyi şirketler kaliteyi anlar; mükemmel şirketlerse uygular. Etkisiz bir kalite yönetim sistemi zamanınıza, paranıza ve müşterilerinize mâl olabilir. Bu yüzden kaliteyi yönetim sistemini en başından itibaren uygulamak önemlidir. ISO 9001:2015'e dayanan bir yapı uygulamak, kuruluşunuzdaki ürün ve hizmetlerin sürekliliğinin gerçekleştirilmesi ve sürekli iyileştirmenin yürütülmesi konularında size yardımcı olur.
Kuruluşunuzda ISO 9001:2015’in temel prensiplerinin uygulaması için gerekli becerilerin kazanılması gerekmektedir. Uygulama eğitiminde ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi'ni uygulayabilmek için gereken bilgi ve deneyim katılımcılara aktarılmaktadır.

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi İç Tetkikçi Eğitimi

Etkin olmayan bir tetkik kötü sonuçlar doğurup süreç hatasına, müşteri memnuniyetsizliğine ve düzenleyici uyumsuzluğuna neden olabilir. ISO 9001:2015 İç tetkikçi eğitiminde iç tetkikin nasıl yapılacağını öğrenecek ve tetkik becerilerinizi geliştireceksiniz. Planlama ve etkili bir tetkik yapmanın yanı sıra gerektiğinde raporlama ve düzeltici faaliyet alma konularında da güven kazanacaksınız.
Bu eğitim ISO 9001:2015’e dayalı süreçlerin uygunluğunun ve uygulamasının değerlendirilmesi ve raporlanması için gerekli becerileri geliştirir. Bu eğitimde, tetkikin başlatılması, tetkik faaliyetlerinin hazırlanması ve yürütülmesi, tetkik raporlarının düzenlenmesi ve dağıtılması ile takip faaliyetlerinin tamamlanmasının nasıl yapılacağını öğreneceksiniz.

 SEPYA