TSE Ürün Belgelendirme

Sepya Danışmanlık
TSE Ürün Belgelendirme

Türk Standardlarına Uygunluk Belgesi (TSE Markası)

Türk Standardlarına Uygunluk Belgesi; Türk Standardı bulunan konularda, firmaların söz konusu ürünlerinin ilgili Türk Standardlarına uygunluğunu belirten ve akdedilen sözleşme ile TSE Markası kullanma hakkı veren, firma adına düzenlenen ve üzerlerinde TSE markası kullanılacak malların ticari markası, cinsi, sınıfı, tipi ve türünü belirten, geçerlilik süresi bir yıl olan belgedir.

TSE Belgesinin Yararları Nelerdir?

-Maliyette düşüş- ticarette artış,
-Pazara ulaşmada kolaylık,
-Pazarda hız,
-Tüketici nezdinde güven,
-Güvenli ürünün garantisi,
-Kamu ve özel sektör ihalelerinde avantaj,

TSE Başvurusu İçin Gerekli Belgeler

1-Başvuru sahibi kuruluşun yasal statüsünü gösteren resmi bir belge. (Noter tasdikli)
2-Başvuru sahibi kuruluşu temsil ve ilzama yetkili olan kişinin/kişilerin imza sirküleri (Noter tasdikli)
3-Marka tescil belgesi. (Ürün ve/veya ambalajı üzerinde kullanıldığı şekilde)
4-Başvuru sahibi kuruluş ile üretici kuruluş birbirinden farklı ise, aralarında yapılan sözleşme.

 SEPYA