Zirai Kredilendirme Belgesi

Sepya Danışmanlık
Zirai Kredilendirme Belgesi

Zirai Kredilendirme Belgesi ve Deney Sevk

Tarımsal mücadelede kullanılan alet ve makinalar hariç, kredili satışı istenilen tarımsal mekanizasyon araçlarını üreten veya ithal eden firma T.C. Ziraat Bankası A.Ş ve Tarım Kredi Kooperatifleri aracılığı ile düşük faizli kredilendirme kapsamında pazarlamak istediği ürünü için Bakanlığımız Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğünden Zirai Kredilendirme Belgesi almak zorundadır.


Zirai Kredilendirme Belgesini almak için;

Ürününü tanımlayan ve deney sevki istenen kuruluşu belirten bir dilekçe ile Bakanlığımıza başvurur.
Deney sevk işlemini takiben Deney kuruluşu ile temasa geçerek deney işlemi yaptırılır.
Olumlu Deney Raporu alınması halinde yeni bir dilekçe ile Zirai Kredilendirme Belgesi talebinde bulunulur,
Zirai Kredilendirme Belgesi için Döner Sermaye ücreti makbuzu.

 SEPYA