icon
 • 1. Ar-Ge ve İnovasyon Destek Programı’na kimler başvurabilir?
  Ar-ge ve inovasyon fikri olan işletmeler ve girişimciler başvurabilir.
 • 2.Ar-Ge ve İnovasyon Destek Programı’nda ne tür Projeler Desteklenir?
  Yeni bir ürün/süreç/hizmet üretilmesi, mevcut bir ürün/süreç/hizmet geliştirilmesi, iyileştirilmesi, ürün kalitesi veya standardının yükseltilmesi veya maliyet düşürücü nitelikte yeni tekniklerin, yeni üretim teknolojilerinin geliştirilmesi vb. konulardaki ar-ge ve inovasyon projeleri desteklenir.
 • 3. Başvurum reddedildi ne yapmalıyım?
  Proje başvurusu reddedilen başvuru sahibi, ret kararına bir defaya mahsus olmak üzere, itiraz gerekçeleri ve buna ilişkin bilgi ve belgeler ile birlikte kararın bildirildiği tarihten itibaren 15 gün içerisinde Ar-Ge ve İnovasyon Destek Programı İtiraz Formu ile KBS üzerinden itiraz edebilir.
 • 4. Proje başarılı tamamlanmadığı durumunda verilen destekler geri alınır mı?
  Projenin başarılı tamamlanmadığına karar verilmesi durumunda yapılan geri ödemesiz desteklerin iadesi istenmez, geri ödemeli destekler ise sürecine uygun olarak tahsil edilir.
 • 5. Projemi tamamladım ne yapmalıyım?
  Proje süresinin bitiminden sonraki 1 ay içerisinde Ar-Ge ve İnovasyon Destek Programı Proje Sonuç Raporu yararlanıcı tarafından hazırlanır ve KBS üzerinden sunulur. Ar-Ge ve İnovasyon Destek Programı Proje Sonuç Raporu ve Ar-Ge ve İnovasyon Destek Programı Dönemsel İzleme Formları değerlendirilmek üzere kurula sunulur. Ar-Ge ve İnovasyon Destek Programı Proje Sonuç Raporu, kurul tarafından; proje bütünlüğü, faaliyetlerin gerçekleşme durumu, gerçekleşmeyen faaliyetlerin proje başarısına olan etkisi ve hedeflenen proje çıktıları gibi hususları dikkate alarak değerlendirilir ve projenin başarı ile tamamlanıp tamamlanmadığına karar verilir.
 • 6.Destek Programı ile ilgili detaylı bilgilere nereden ulaşabilirim?
  Ar-Ge ve İnovasyon Destek Programı ile ilgili detaylı bilgilere www.kosgeb.gov.tr adresinden destekler sekmesi altında yer alan Ar-Ge ile ilgili butona tıklayıp mevzuat kısmındaki Ar-Ge ve İnovasyon Destek Programı Uygulama Esasları dokümanını indirerek erişebilirsiniz.
 • 7. Erken Ödeme nedir ve şartları nelerdir?
  Yararlanıcının proje başvuru formunda talep etmesi halinde teminat karşılığında erken ödeme yapılabilir. İlk kurul kararında belirtilen tahmini geri ödemesiz destek tutarının yüzde %50’sine kadar erken ödeme yapılabilir. Erken ödeme yapılabilmesi için talep edilen erken ödeme tutarının %20 fazlası kadar teminat alınır. Projenin her 4 aylık dönemlerinde talep edilen giderler ödenen erken ödeme tutarından mahsup edilir. Mahsup işlemi tamamlandıktan sonra işletmeye ödemeler yapılır.
 • 8.Başvurum ne kadar sürede kurul değerlendirilmesine sunulur?
  Başvuru sürecinin tamamlanması sonucunda, Kurul 2 ay içerisinde toplanır.
 • 9. Girişim Sermayesi (Risk Sermayesi) Nedir?
  Girişim Sermayesi ya da “risk sermayesi” dinamik, yaratıcı ancak finansal gücü yeterli olmayan girişimcilerin/işletmelerin yatırım fikirlerini gerçekleştirmeye olanak tanıyan bir yatırım finansmanı biçimi olarak tanımlanmaktadır. Fon fazlası olan şahıs veya kurumsal yatırımcıların; yatırım ihtiyacı içindeki şirketlere yatırım yaparak bu şirkette pay sahibi olması ve şirketin büyümesi ve değer kazanmasına olanak sağlanmaktadır. KOSGEB’in iştiraklerinden olan Türk Yatırım Girişimi (TII) alt fonlar kurmakta, bu alt fonlar ile girişim sermayesi şirketlerine yatırım yapılırken, bir diğer KOSGEB iştiraki olan KOBİ Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. (KOBİ A.Ş.) ile de vizyon sahibi girişimcilerin, Türkiye ekonomisine katkı sağlayacak rekabet avantajına sahip ürün veya hizmet projelerini, sermaye ve yönetim desteği ile gerçekleştirmelerini sağlamak amacıyla girişim sermayesi faaliyetleri yürütülmektedir.


BİZİMLE
İLETİŞİME GEÇİN